Н-Ацетил Цистеин (NAC) / 1 продукта

Н-Ацетил Цистеин (NAC) е метаболит на сяра - съдържащата аминокиселина цистеин. Цистеинът се среща във високопротеиновите храни, но NAC - не. NAC се произвежда в човешкото тяло. Цистеинът играе важна роля при цикъла на сярата, тъй като играе роля като донор на сяра във фаза 2-детоксикация и като донор на метил при конверсията на хомоцистеин до метионин. 

Н-ацетил цистеин е натурален дериват (производно) на сярата съдържаща в себе си аминокиселина и антиоксидант.