Нервна система / 4 продукта

Нервната система прави връзката на организма Ви с околната среда и благодарение на което реагира на измененията в нея и запазва добре своята структурна цялост.


Промените в средата действат като дразнители- стимули, на които организмът отговаря с адекватни реакции. Те имат приспособителен характер.