ZMA / 0 продукта

Човешкото тяло има нужда от ключови макро- и микронутриенти  независимо дали е подложено на стрес или не. То има тази необходимост за да осъществява всички метаболитни процеси. Независимо че са често пренебрегвани, микронутриентите като минерали,витамини,антиоксиданти и ензими имат ключова роля за определени реакции в тялото. Минералите – цинк и магнезий, са едни от най-важните кофактори необходими за ензимните процеси, като участват в над 300 ензимни реакции.

Тяхната нужда се увеличава и под въздействието на външни фактори като , стрес  физическо натоварване и неподходяща храна. Все по-често тези минерали попадат под вниманието на производителите на спортни добавки, докато на пазара не се появява една от най-разпространените спортни формули - ZMA (Zinc and Magnesium Aspartate).

Няма намерени резултати
ZMA представлява патентована формула,която е разработена от Виктор Балко. Търговската марка е собственост на компанията SNAC Systems. Като комплекс ZMA e абревиатура, която обозначава двата основни елемента в нея – Zinc and Magnesium Aspartate (Цинк и магнезий аспартат). Но всъщност формулата включва по-голяма база от елементи.